โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

สินค้าของเรา

  รายละเอียดสินค้าราคา/หน่วยแก้ไข
    ทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์
        ครุภัณฑ์การศึกษา
            จักร
            เครื่องเขียนตัวอักษร
            โต๊ะนักเรียน
                 ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  1,680.00/ชุด    
        ครุภัณฑ์การเกษตร
            เครื่องจักรกล
                รถฟาร์มแทรคเตอร์
                รถไถ
                เครื่องพ่นยา
                เครื่องสูบน้ำ
            เครื่องมือและอุปกรณ์
                ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์
                ปศุสัตว์ (ช้าง ม้า วัว ควาย)
                เครื่องชั่ง
        ครุภัณฑ์กีฬา
            จักรยานออกกำลังกาย
            บาร์คู่
            บาร์ต่างระดับ
            บ๊อกซ์สแตนด์
            ม้าขวาง
            ม้าหู
            เหล็กยกน้ำหนัก
            แทรมโปลิน
            โต๊ะเทเบิลเทนนิส
        ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
            รถเข็น (ก่อสร้าง)
        ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
            ดิจิไทเซอร์ (Digitizer)
            พล็ตเตอร์ (Plotter)
            มอนิเตอร์ (Monitor)
            สแกนเนอร์ (Scanner)
            เครื่องกระจายสัญญาณ (Switch)
            เครื่องถ่ายทอดสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ (Projector)
            เครื่องปรับระดับกระแสไฟ
            เครื่องป้อนกระดาษ
            เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบต่างๆ
                 เครื่องพิมพ์ EPSON L210  5,500.00/เครื่อง    
                 เครื่องพิมพ์ Laserjet ยี้ห้อ HP รุ่น M1132  4,750.00/เครื่อง    
                 เครื่องเล่นดีวีดี  2,490.00/เครื่อง    
            เครื่องสำรองกระแสไฟ (UPS)
            เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ (Modem)
            เครื่องแยกกระดาษ
            เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
            โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งเกิน 20,000 บาท
        ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
            ตู้ทำน้ำแข็ง
            ตู้เย็น ตู้แช่อาหาร
            ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
            เครื่องกรองน้ำ
            เครื่องซักผ้า
            เครื่องดูดควัน
            เครื่องตัดหญ้า
            เครื่องทำน้ำเย็น
            เครื่องล้างชาม
            เครื่องอบผ้า
            เตาอบ เตาแก๊ส
            เตียง
        ครุภัณฑ์ดนตรี
            ขิม
            ฆ้องวง
            ปี่คาลิเน็ท
            ระนาด
            วิโอล่า
            ศีรษะโขนละคร
            ออร์แกนไฟฟ้า
            เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร
            เซลโล่
            เบส
            เปียโน
            แซกโซโฟน
            แตรทรัมเป็ท
            แตรทรัมโบน
            แตรบาริโทน
            แตรบาสซูน
            แตรยูฟอร์เนียม
            ไวโอลิน
        ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
            รถจักรยาน
            รถจักรยานยนต์
            รถบรรทุก
            รถยนต์นั่ง
            รถยนต์โดยสาร
            เครื่องยนต์
        ครุภัณฑ์วิยาศาสตร์และการแพทย์
            กล้องจุลทรรศน์
            กล้องดูดาว
            เครื่องชั่งน้ำหนัก
        ครุภัณฑ์สำนักงาน
             CD-R Princo 56X เกรด A (50 แผ่น) ฟอยล์  178.00/กระป๋อง    
            ชั้นวางเอกสาร
            ตู้
            ตู้ดรรชนี
            ตู้ติดประกาศ
            ตู้นริภัย
            ตู้เก็บเอกสาร
            ตู้เก็บแผนที่
            ตู้เหล็ก
            ตู้โชว์
            ตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์
            ตู้ไม้
            ถังเก็บน้ำ
            ที่วางหนังสือพิมพ์
            พัดลม,พัดลมระบายอากาศ
            รถเข็น
            ลิฟท์
            วิทยุติดตามตัว
            เก้าอี้
            เก้าอี้ทำงาน
                 พลาสติกลูกฟูก 1.30X2.45 เมตรX 3 มม. ขาว  30.00/แผ่น    
                 พลาสติกลูกฟูก 1.30X2.45 เมตรX 3 มม. น้ำเงิน  30.00/แผ่น    
                 พลาสติกลูกฟูก 1.30X2.45 เมตรX 3 มม. ฟ้า  30.00/แผ่น    
                 พลาสติกลูกฟูก 1.30X2.45 เมตรX 3 มม. ส้ม  30.00/แผ่น    
                 พลาสติกลูกฟูก 1.30X2.45 เมตรX 3 มม. เขียวอ่อน  30.00/แผ่น    
                 พลาสติกลูกฟูก 1.30X2.45 เมตรX 3 มม. เขียวแก่  30.00/แผ่น    
                 พลาสติกลูกฟูก 1.30X2.45 เมตรX 3 มม. เหลือง  30.00/แผ่น    
                 พลาสติกลูกฟูก 1.30X2.45 เมตรX 3 มม. แดง  30.00/แผ่น    
                 พลาสติกลูกฟูก 65X122 หนา 3 มม. ชมพู (ฟิวเจอร์บอร์ด)  30.00/แผ่น    
                 พลาสติกลูกฟูก 65X122 หนา 3 มม. น้ำเงิน (ฟิวเจอร์บอร์ด)  30.00/แผ่น    
                 พลาสติกลูกฟูก 65X122 หนา 3 มม. ฟ้าอ่อน  30.00/แผ่น    
                 พลาสติกลูกฟูก 65X122 หนา 3 มม. ม่วง (ฟิวเจอร์บอร์ด)  30.00/แผ่น    
                 พลาสติกลูกฟูก 65X122 หนา 3 มม. ส้ม (ฟิวเจอร์บอร์ด)  30.00/แผ่น    
                 พลาสติกลูกฟูก 65X122 หนา 3 มม. เขียวอ่อน (ฟิวเจอร์บอร์ด)  30.00/แผ่น    
                 พลาสติกลูกฟูก 65X122 หนา 3 มม. เขียวแก่ (ฟิวเจอร์บอร์ด)  30.00/แผ่น    
                 พลาสติกลูกฟูก 65X122 หนา 3 มม. เหลือง (ฟิวเจอร์บอร์ด)  30.00/แผ่น    
                 พลาสติกลูกฟูก 65X122 หนา 3 มม. แดง (ฟิวเจอร์บอร์ด)  30.00/แผ่น    
            เก้าอี้ผู้มาติดต่อ
            เก้าอี้ฟังคำบรรยาย
            เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
            เก้าอี้เขียนแบบ
            เครื่องขัดพื้น
            เครื่องชุมสายโทรศัพท์
            เครื่องดูดฝุ่น
            เครื่องถ่ายเอกสาร
            เครื่องทำลายเอกสาร
            เครื่องนับธนบัตร
            เครื่องนับเหรียญ
            เครื่องบันทึกเงินสด
            เครื่องปรับอากาศ
            เครื่องปรุกระดาษไข
            เครื่องพิมพ์ดีด
            เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจดตอล
            เครื่องฟอกอากาศ
            เครื่องอัดสำเนา
            เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
            เครื่องโทรพิมพ์
            เครื่องโทรภาพหรือเครื่องโทรสาร (Facsimile)
            เครื่องโทรศัพท์,เครื่องโทรศัพท์ภายใน (Intercom)
            เคาน์เตอร์
            แท่นอ่านหนังสือ
            โต๊ะ
            โต๊ะทำงาน
            โต๊ะประชุม
            โต๊ะพิมพ์ดีด
            โต๊ะรับแขก
                 กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง#FB-03 สีล้วน  144.00/อัน    
                 กล่องใส่เอกสาร 4" 1 ช่องA4 สีล้วน  59.00/อัน    
                 ตู้ยาใหญ่ 16.5X19X6" #FA-002  480.00/ใบ    
                 เหล็กคั่นหนังสือ ฟลามิงโก้ กลาง #265  47.00/คู่    
            โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
            โต๊ะวางเครื่องพิมพ์
            โต๊ะหมู่บูชา
                 กุญแจเงิน TAYO 40 mm. คอสั้น  78.00/ลูก    
                 แลคเกอร์ LION #6 ขวดใหญ่  48.50/ขวด    
            โต๊ะอาหาร
                 ชุดเรขา 4 ชิ้น ตละลาย (STW)  6.50/ชุด    
                 ชุดเรขา RELUX #MDF-90 ชุด 4ชิ้น  250.00/ชุด    
                 ไม้ทีพลาสติกใส PROJECT 75 ซม.  130.00/อัน    
            โต๊ะอเนกประสงค์
            โต๊ะเขียนแบบ
        ครุภัณฑ์สำรวจ
            กล้องระดับ
            กล้องวัดมุม
            กล้องส่องทางไกล
            เทปวัดระยะ
            โซ่ลาน
            ไม้สตาฟฟ์
        ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
            กล้องถ่ายรูป
            กล้องถ่ายวีดีโอ
            จอรับภาพ
            เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
            เครื่องฉายภาพจากสัญญาณวีดีโอ
            เครื่องฉายภาพทึบแสง
            เครื่องฉายสไลด์
            เครื่องตัดต่อภาพ
            เครื่องเทปซิงโครไนต์
            โคมไฟถ่ายภาพและวีดีโอ
            ไฟแวบ
        ครุภัณฑ์โรงงาน
            กบไฟฟ้า
            สว่านไฟฟ้า
            เครื่องขัดกระดาษทราย
            เครื่องตัดเหล็ก
            เครื่องเจียรไน
            เครื่องเจียหรือตัด
            เครื่องเชื่อมโลหะ
            เครื่องเป่าฝุ่น
            ไขควงไฟฟ้า
        ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
            จานรับสัญญาณดาวเทียม
            วิทยุ-เทป
            หม้อแปลงไฟฟ้า
            เครื่องขยายเสียง
                 ไมโครโฟนตั้งโต๊ะสำหรับห้องประชุม  850.00/ชุด    
            เครื่องถอดเทป
            เครื่องบันทึกเสียง
            เครื่องรับวิทยุ
            เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
            เครื่องรับโทรทัศน์
            เครื่องส่งวิทยุ
            เครื่องส่งโทรทัศน์
                 เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ Plasma 50 นิ้ว  25,000.00/เครื่อง    
            เครื่องอัดสำเนาเทป
            เครื่องเล่นซีดี (Compact Disc)
            เครื่องเล่นแผ่นเสียง
        อาคารชั่วคราว/โรงเรียน
        อาคารถาวร
             ภาพโปสเตอร์ มาวิน คละแบบ  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ ออร์ก้า # 40040 วันแม่แห่งชาติ ชุด 2  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ ออร์ก้า # 40049 วันออกพรรษา  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ ออร์ก้า # 40051 ผลไม้ไทย ชุด 2  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ ออร์ก้า # 40051 อาชีพต่างๆ  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ ออร์ก้า # 40053 พระราชกรณียกิจ พระเจ้าอยู่  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ ออร์ก้า # 40059 พืชสมุนไพร ชุด 1  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ ออร์ก้า # 40129 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ ออร์ก้า # 40160 ไม้ดอกกินได้  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ ออร์ก้า # 40234 ตารางสูตรคูณแม่ 2-25  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ อารีน่า # P6025 อาหารหลัก 5 หมู่  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ อารีน่า # P8013 วันเด็กแห่งชาติ  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ อารีน่า # P8022 วันลอยกระทง  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ อารีน่า # P8023 วันปิยะมหาราช  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ อารีน่า # P9017 ปลาทะเลที่เป็นอาหาร  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ อารีน่า # P9370 แบบฝึกหัดนับเลข 1-100  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ อารีน่า # P9379 วันเข้าพรรษา  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ อารีน่า # P9380 แบบหัดอ่าน ก-ฮ  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ อารีน่า # P9454 วันมาฆบูชา  13.00/แผ่น    
             ภาพโปสเตอร์ อารีน่า # P9458 วันวิสาขบูชา  13.00/แผ่น    
    วัสดุสำนักงาน
         3ทางPVC 90องศา ท่อน้ำไทย 1/2n ตัว  4.00/ตัว    
         3ทางPVC 90องศา ท่อน้ำไทย 3/4n ตัว  6.00/ตัว    
         ก๊อกบอล SANWA 1/2nตัว  80.00/ตัว    
         ข้องอPVC 90องศา ท่อน้ำไทย 3/4nตัว  4.00/ตัว    
         ข้องอเกรียวในทองเหลือง PVC ท่อน้ำไทย#1/2"ตัว  32.00/ตัว    
         ข้อต่อตรงPUCท่อน้ำไทย 1Nตัว  5.00/ตัว    
         ข้อต่อตรงPUCท่อน้ำไทย#2"x1"ตัว  16.00/ตัว    
         ข้อต่อตรงPVC ท่อน้ำไทย3/4n ตัว  3.00/ตัว    
         ข้อต่อเกลียวนอก PVC AAA #2"  13.00/อัน    
         ท่อ Pvc#1"x4M.(8.5)มอก.  43.00/เส้น    
         ท่อ Pvc#1/2"x4M.(8.5)มอก.  26.00/เส้น    
         ท่อ PVc#2"x4M.(5)มอก.  74.00/เส้น    
         ท่อ Pvc#3/4"x4M.(8.5)มอก.  33.00/เส้น    
         น้ำยาประสานท่อ(ธรรมดา)ท่อน้ำไท250g. กป  100.00/กป    
         บอลวาล์สวมตรง PVC SAZA#1"  25.00/ตัว    
         บอลวาล์สวมตรง PVC SAZA#3/4"  15.00/ตัว    
         ล้อไนล่อนสีขาวแป้น แบบล้อเป็น#2''กล่อง  100.00/กล่อง    
         สกรูยืดวีว่าบอดร์ PF TEKS 8x1.5(200ตัว/กล่อง)  119.00/กล่อง    
         สามทาง PVC90องศา ท่อน้ำไทย 1N ตัว  11.00/ตัว    
         เทปพันเกลียว INDY #XT028 25mmx10m.ม้วน  9.00/ม้วน    
         เหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง#1 1/2" (ชมพู)เส้น  279.00/เส้น    
         ไม้บัวระแนง(ไม้ยาง)1/2x2x3M/เส้น  47.00/เส้น    
         ไม้อัดคีรีบอร์ด#3mm.MDF(ขาว)/แผ่น  264.00/แผ่น    
        กระดานไวท์บอร์ด
        กระดาษกาวย่น,เทปกาว,เทปแลคซีน,เทปใส
             กระดาษกาว 2 หน้าบาง 3M#777 1/2"X 10หลา แกนใหญ่  27.00/ม้วน    
             กระดาษกาวย่น 3M #888 (1") 24 มม. X 25หลา  22.00/ม้วน    
             กระดาษกาวย่น 3M #888 (2") 48 มม. X 25หลา  42.00/ม้วน    
             กระดาษกาวย่น CROCO แกนเล็ก 2"X4หลา  15.00/ม้วน    
             กระดาษกาวย่นสี ARROW (1.5") 36 มม. X 10 หลา สีฟ้า  20.00/ม้วน    
             กระดาษกาวย่นสี ครอคโค 1.5" X 10 หลา สีชมพู  26.00/ม้วน    
             กระดาษกาวย่นสี ครอคโค 1.5" X 10 หลา สีน้ำเงิน  26.00/ม้วน    
             กระดาษกาวย่นสี ครอคโค 1.5" X 10 หลา สีฟ้า  26.00/ม้วน    
             กระดาษกาวย่นสี ครอคโค 1.5" X 10 หลา สีส้ม  20.75/ม้วน    
             กระดาษกาวย่นสี ครอคโค 1.5" X 10 หลา สีเขียวอ่อน  26.00/ม้วน    
             กระดาษกาวย่นสี ครอคโค 1.5" X 10 หลา สีเหลือง  26.00/ม้วน    
             กระดาษกาวย่นสี ครอคโค 1.5" X 10 หลา สีแดง  26.00/ม้วน    
             กระดาษกาวย่นสี 1.5 นิ้ว ม้วนใหญ่  27.00/ม้วน    
             กระดาษกาวย่นสี 36MM. 20หลา 1x3  149.00/ม้วน    
             สติ๊กเกอร์ PVC 53 X 70 ซม. #658 สีน้ำเงิน  16.00/แผ่น    
             สติ๊กเกอร์ PVC 53 X 70 ซม. #659 สีเขียวแก่  16.00/แผ่น    
             สติ๊กเกอร์ PVC 53 X 70 ซม. #660 สีแดง  16.00/แผ่น    
             สติ๊กเกอร์ PVC 53 X 70 ซม. #666 สีชมพู  16.00/แผ่น    
             สติ๊กเกอร์ PVC 53 X 70 ซม. #666 สีฟ้า  16.00/แผ่น    
             สติ๊กเกอร์ PVC 53 X 70 ซม. #668 สีเหลืองอ่อน  20.00/แผ่น    
             สติ๊กเกอร์กระดาษโปสเตอร์สี A4 10 แผ่น สีเขียวออ่น  33.00/แพ็ค    
             สติ๊กเกอร์ตีเส้น PVC ลายคลื่น 5 มม.X 9หลา สีชมพู  8.50/ม้วน    
             สติ๊กเกอร์ตีเส้น PVC ลายคลื่น 5 มม.X 9หลา สีฟ้า  8.50/ม้วน    
             สติ๊กเกอร์ตีเส้น PVC ลายคลื่น 5 มม.X 9หลา สีฟ้า  8.50/ม้วน    
             สติ๊กเกอร์ตีเส้น PVC ลายคลื่น 5 มม.X 9หลา สีม่วง  8.50/ม้วน    
             สติ๊กเกอร์ตีเส้น PVC ลายคลื่น 5 มม.X 9หลา สีแดง  8.50/ม้วน    
             สติ๊กเกอร์ตีเส้น PVC ลายคลื่น 6 มม.X 5หลา น้ำเงิน  8.50/ม้วน    
             สติ๊กเกอร์ตีเส้น PVC ลายคลื่น 6 มม.X 5หลา เขียวแก่  8.50/ม้วน    
             สติ๊กเกอร์ตีเส้น PVC สะท้อนแสง NUVO 5 มม.X 9หลา ชมพู  13.50/ม้วน    
             สติ๊กเกอร์ตีเส้น PVC สะท้อนแสง NUVO 5 มม.X 9หลา เหลือง  13.50/ม้วน    
             สติ๊กเกอร์ตีเส้น PVC สะท้อนแสง NUVO 5 มม.X 9หลา เหลือง  13.50/ม้วน    
             สติ๊กเกอร์ตีเส้น PVC สะท้อนแสง NUVO 9 มม.X 9หลา น้ำเงิน  23.00/ม้วน    
             สติ๊กเกอร์ตีเส้น PVC สะท้อนแสง NUVO 9 มม.X 9หลา ส้ม  23.00/ม้วน    
             สติ๊กเกอร์ตีเส้น PVC สะท้อนแสง NUVO 9 มม.X 9หลา แดง  23.00/ม้วน    
             เทปกาว 2 หน้า 3M ชนิดหนา 3 เมตร  162.00/ม้วน    
             เทปกาว 2 หน้า บาง 24 มม. (1.0 นิ้ว)  24.00/ม้วน    
             เทปกาว 2 หน้า แบบถูก ชนิดหนา 5 เมตร  40.00/ม้วน    
             เทปแลคซีน FORMEL 3"X9 หลา สีดำ  60.00/ม้วน    
             เทปแลคซีน FORMEL 3"X9 หลา สีน้ำเงิน  60.00/ม้วน    
             เทปแลคซีน (1.5นิ้ว) แกนใหญ่ 10 หลา หนา  45.00/ม้วน    
             เทปโฟม 2 หน้า 3M 21 มม. X 2 มม.#111  75.00/ม้วน    
             เทปโฟม 2 หน้า TOV 24 มม.X3 ม.  75.00/ม้วน    
             เทปใส หลุย 1/2"X36 หลา  16.00/ม้วน    
             เทปใส หลุย 1"X36 หลา  32.00/ม้วน    
        กระดาษถ่ายเอกสาร, กระดาษโรเนียว, กระดาษต่อเนื่อง
             กระดาษ อิงเจ็ท อีซี่เจ็ท GLOSSY A4 150G/10S มัน  26.50/ห่อ    
             กระดาษกล่อง 270 แกรมใหญ่ 31"x 43"  10.00/แผ่น    
             กระดาษกล่อง 270แกรม ใหญ่ 31"X43"  9.00/แผ่น    
             กระดาษการ์ดสี 110 แกรม (เซ็นทรัล) 31x43" ชมพู  9.50/แผ่น    
             กระดาษการ์ดสี 110 แกรม (เซ็นทรัล) 31x43" ฟ้า  9.50/แผ่น    
             กระดาษการ์ดสี 110 แกรม (เซ็นทรัล) 31x43" เขียว  9.50/แผ่น    
             กระดาษการ์ดสี 110 แกรม (เซ็นทรัล) 31x43" เหลือง  9.50/แผ่น    
             กระดาษการ์ดสี A4 120G/180S ทานตะวัน สีชมพู  90.00/ห่อ    
             กระดาษการ์ดสี A4 120G/180S ทานตะวัน สีฟ้า  90.00/ห่อ    
             กระดาษการ์ดสี A4 120G/180S ทานตะวัน สีเขียว  90.00/ห่อ    
             กระดาษการ์ดสี A4 120G/180S ทานตะวัน สีเหลือง  90.00/ห่อ    
             กระดาษการ์ดสีฟ้า 110G.100ผ  75.00/รีม    
             กระดาษการ์ดสีเขี่ยว 110G.100ผ  75.00/รีม    
             กระดาษการ์ดสีเหลือง 110G.100ผ  75.00/รีม    
             กระดาษคำตอบ 100 ข้อ 200 แผ่น  29.00/ห่อ    
             กระดาษคำตอบ 60 ข้อ 200 แผ่น  17.00/ห่อ    
             กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80G.500 แผ่น DOUBLE A  110.00/รีม    
             กระดาษถ่ายเอกสาร idea 80 แกรม  125.00/รีม    
             กระดาษมันปู  4.00/แผ่น    
             กระดาษมันปู 20"x30" สีดำ  3.00/แผ่น    
             กระดาษมันปู 20"x30" สีน้ำเงิน  3.00/แผ่น    
             กระดาษมันปู 20"x30" สีฟ้า  3.00/แผ่น    
             กระดาษมันปู 20"x30" สีเขียวแก่  3.00/แผ่น    
             กระดาษมันปู 20"x30" สีเหลือง  3.00/แผ่น    
             กระดาษมันปู 20"x30" สีแดง  3.00/แผ่น    
             กระดาษวาดเขียน เรนาซองซ์ 200 G 22X30" หยาบ  17.00/แผ่น    
             กระดาษวาดเขียน เรนาซองซ์ 200 G 22X30" เรียบ  17.00/แผ่น    
             กระดาษสะท้อนแสงบาง#1 สีม่วง  10.00/แผ่น    
             กระดาษสะท้อนแสงบาง#1 สีเหลือง  10.00/แผ่น    
             กระดาษสะท้อนแสงบาง#3 สีชมพู  10.00/แผ่น    
             กระดาษสะท้อนแสงบาง#3 สีเขียวอ่อน  10.00/แผ่น    
             กระดาษสะท้อนแสงบาง#4 สีแดง  10.00/แผ่น    
             กระดาษสะท้อนแสงบาง#5 สีฟ้า  10.00/แผ่น    
             กระดาษสะท้อนแสงบาง#7 สีส้มอ่อน  10.00/แผ่น    
             กระดาษหนังช้างเทียม A4 เกรด A อัดลาย 50 แผ่น  69.00/ห่อ    
             กระดาษโปรเตอร์บาง 2 หน้า #24 สีม่วง  4.00/แผ่น    
             กระดาษโปรเตอร์บาง 2 หน้า #3 สีส้ม  4.00/แผ่น    
             กระดาษโปรเตอร์สีน้ำ 2 หน้า #10 สีเขียวแก  4.00/แผ่น    
             กระดาษโปรเตอร์สีน้ำ 2 หน้า #12 สีฟ้าแก่  4.00/แผ่น    
             กระดาษโปรเตอร์สีน้ำ 2 หน้า #17 สีบานเย็น  4.00/แผ่น    
             กระดาษโปรเตอร์สีน้ำ 2 หน้า #3 สีเหลืองแก่  4.00/แผ่น    
             กระดาษโปรเตอร์สีน้ำ 2 หน้า #4 สีส้ม  4.00/แผ่น    
             กระดาษโปรเตอร์สีน้ำ 2 หน้า #7 สีน้ำตาล  4.00/แผ่น    
             กระดาษโรเนียว M32 60G A4 300 แผ่น (บูรพา)  54.00/ห่อ    
             กระดาษโรเนียว M32 70G A4 300 แผ่น (บูรพา)  62.00/ห่อ    
             กระดาษโรเนียว เค 32 เอ 4  70.00/ห่อ    
             กระดาษโรเนียว เค 34 เอ 4  80.00/ห่อ    
             ซองขาวพับ 49/125 พิมพ์ครุฑ 555 ( 50 ซอง)  32.00/แพ็ค    
        กระดาษไข, แผ่นใส, แผ่นพลาสติกถ่ายเอกสาร
             กระดาษสติ๊กเกอร์ A4  285.00/ห่อ    
             พลาสติกใส 0.08 48"X90 หลา  870.00/ม้วน    
             แผ่นใสชนิดถ่ายเอกสาร BASIC 100 MC. A4 (100 แผ่น)  350.00/กล่อง    
        กาวลาเท็กส์,กาวน้ำ
             กาว UHU สีขาว 21 กรัม #189  57.00/หลอด    
             กาวตาช้าง KENJI (12 หลอด)  189.00/กล่อง    
             กาวน้ำ UHO POP ART PEN 25G. (กาวน้ำแท่งพร้อมคลิป)  31.00/แท่ง    
             กาวน้ำใส ขวด HORSE 560 CC  29.00/ขวด    
             กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์  30.00/กระป๋อง    
             กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์  47.00/กระป๋อง    
        คัตเตอร์,ใบมีดคัตเตอร์,กรรไกร
             กรรไกร 4" #101 ตราดอกไม้ ปลายแหลม  4.00/อัน    
             กรรไกร ตราช้าง (ออฟฟิต พรีเมี่ยมทู) #OFP-1490  62.00/อัน    
             กรรไกร ตราช้าง (ออฟฟิต อีโคโนมี่) 8" #OFE-0380  28.00/อัน    
             กรรไกร ตราช้าง (ออฟฟิต อีโคโนมี่) 8.5" #OFE-0485มน  35.00/อัน    
             กรรไกร ตราช้าง (เฮวีดูตี้ ปลายแหลม) 9" #HEA-0390  66.00/อัน    
             กรรไกร ตราช้าง บัดเจท 5" #OFB-0150  10.00/อัน    
             กรรไกร ตราช้าง บัดเจท 6" #OFB-0260  20.00/อัน    
             กรรไกรสแตนเลส 6 นิ้ว  30.00/อัน    
             กรรไกรสแตนเลส 8 นิ้ว (เดลลี่)  58.00/อัน    
             คัดเตอร์ 2*10 ซม. (เดลลี่)  50.00/อัน    
             มีดคัดเตอร์ โอฟ่า #SAC-1 30 องศา (ตัดสติ๊กเกอร์)  190.00/อัน    
             มีดคัดเตอร์ โอฟ่า (ใหญ่) #L-1 (ตัดพลาสติกแข็ง)  198.00/อัน    
             มีดคัตเตอร์ CKS#G400 30องศา (ตัดสติ๊กเกอร์)  105.00/อัน    
             เครื่องเหลาดินสอใหญ่ เหล็ก M TEC #A5  280.00/เครื่อง    
             ใบมีดคัดเตอร์ ตราช้าง ใบเล็ก S  13.00/ตลับ    
             ใบมีดคัดเตอร์ ตราช้าง ใบใหญ่ 45 องศา #1845  25.00/ตลับ    
        งานบ้าน-งานเรือน-วัสดุห้องพระ
             กระติกน้ำ#M15  220.00/ใบ    
             กระติกน้ำ#M6  120.00/ใบ    
             กระถางธูปทองเหลือง  420.00/ชุด    
             กะละมัง พลาสติกสีดำ 55 ซม.  67.00/ใบ    
             ขันน้ำพลาสติก กลาง # 18  10.00/ใบ    
             คอลเกต เอกซ์ตร้า ครีน แปรงสีฟัน แพ็คคู่  32.00/คู่    
             จอห์นสัน แป้งฝุ่น 500 กรัม กลิ่นบลอสซั่ม  49.00/กระป๋อง    
             ชุดทำความสะอาดพร้อมน้ำยาล้างจาน  400.00/ชุด    
             ช้อน ตราจรวด  31.00/โหล    
             ตะกร้าเอกสารมีฝาปิด ROBIN#70 (ตาห่าง)  74.00/อัน    
             ถังน้ำ พลาสติกสีดำ  30.00/ใบ    
             ทัพพีแขก ด้ามดำ  38.00/อัน    
             ผ้าขนหนู 27"X13"#5137 (STW)  44.00/ผืน    
             ผ้าเบี่ยงพระ  215.00/เมตร    
             ยาสีฟัน  55.00/หลอด    
             หัวก๊อกน้ำ Sanwa 1/2" รุ่นแฟนซี คละสี  64.00/อัน    
             เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง  110.00/ตัว    
             เชิงเทียนทองเหลือง  420.00/คู่    
             แก้วน้ำพลาสติก มีหู แบบหนา #200 เล็ก  10.00/ใบ    
             แจกันดอกไม้ทรงสูง  195.00/คู่    
             แปรงสีฟันเด็ก  10.00/ชุด    
             แว็คขัดพื้น  85.00/กระป๋อง    
             ไม้ถูพื้น 11 นิ้ว ด้ามอลูมิเนียมสี #FB-002  75.00/อัน    
        งานประดิษฐ์
             ดอกไม้สามุมบอร์ดใหญ่ (ล้านนา) #XL  20.00/ชุด    
             มีดคว้าน STANDARD ด้ามพลาสติก  20.00/อัน    
             มีดคว้าน ด้ามไม้  10.00/อัน    
             ลูกปัดพลาสติก กลม สีขุ่น 1 Kg.  110.00/กิโล    
             เข็มร้อยมาลัย  5.00/อัน    
             เข็มหมุดหัวมุก กล่องพลาสติก  30.00/กล่อง    
             เอ็นตกปลา ตราระฆัง #60  20.00/ม้วน    
        ตรายางต่างๆ
        น้ำยาลบคำผิด,ยางลบปากกา,ยางลบดินสอ
             น้ำยาลบคำผิด ชนิดปากกา ลิขวิด 7ml บอลพ้อยท์  65.00/ด้าม    
        ปากกา,ใส้ปากกา,ดินสอ, ชอล์ก
             ชอล์กขาว ช้าง 60 แท่ง  16.50/กล่อง    
             ชอล์กสี ช้าง 60 แท่ง  29.00/กล่อง    
             ปากกาลูกลื่น  6.00/ด้าม    
             ปากกาลูกลื่น ป๊ากเกอร์ สแตนเลส  480.00/ด้าม    
             ปากกาเขียน CD HORSE #H-52ลบไม่ได้ F ดำ  27.00/ด้าม    
             ปากกาเขียน CD HORSE #H-52ลบไม่ได้ F ดำ  27.00/ด้าม    
             ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีดำ  11.25/ด้าม    
             ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีน้ำเงิน  11.25/ด้าม    
             ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า สีแดง  11.25/ด้าม    
             ปากกาเจล STUDY NEON 0.8มม.1*2  96.00/ชิ้น    
             ปากกาเน้นข้อความ สเตทเลอร์ TOP STAR สีเหลือง  25.00/ด้าม    
             ปากกาเพ้นใหญ่ SAKURA #XPMK-42500 สีขาว  69.00/ด้าม    
             ปากกาเมจิกไพล็ต ปากแหลม #SDR-200 สีดำ  7.00/ด้าม    
             ปากกาเมจิกไพล็ต ปากแหลม #SDR-200 สีน้ำเงิน  7.00/ด้าม    
             ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต ปากตัด (B) ดำ  178.00/กล่อง    
             ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต ปากตัด (B) น้ำเงิน  178.00/กล่อง    
             ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต ปากตัด (B) แดง  178.00/กล่อง    
             เจลโล่บอล QUANTUM 0.7 น้ำเงิน 50 ด้าม  178.00/กระบอก    
             แปรงลบกระดาน พลาสติก SAPPHIRE ใหญ่ ขาว (12 ซม.)  15.00/อัน    
        ผ้าหมึกพิมพ์ดีด,หมึกอิงค์เจ็ท,หมึดพริ้น
             หมึกเครื่อง EPSON L210  960.00/ชุด    
             หมึกเครื่องพิมพ์ Laser HP-M1132  1,280.00/ตลับ    
        พู่กัน
             พู่กันสง่า ด้ามขาว #5  13.00/ด้าม    
        ลวดเย็บกระดาษ,ลวดเสียบกระดาษ
             ขดลวด เบอร์ 24  10.00/ขด    
             คลิบพิมพ์ลาย M TEC#1120D (40 ตัว)  115.00/กระป๋อง    
             คลิปชุบสี  75.00/ชุด    
             คลิปดำ US#BL-109/C (15/8") บรรจุ 12 ตัว  35.00/กล่อง    
             ลวดเย็บ MAX#10  6.00/กล่อง    
             ลวดเสียบ ROBIN 200G 300ตัว (หัวเหลี่ยม)  40.00/กล่อง    
        สมุดนัมเบอร์,สมุดปกอ่อน,สมุดปกแข็ง
             ปกรายงาน อะซิเตรท A4 150MC. (100 แผ่น) วิบูรณ์  99.00/ห่อ    
             สมุด #2 ปกน้ำเงินเคลือบ 2/60#560-20 (แพ็ค6 เล่ม)  150.00/แพ็ค    
             สมุดปกมัน 10 บาท 50Sเมย์ (12 เล่ม)  98.00/ห่อ    
        สมุดวาดภาพ
             สมุดวาดเขียนตัด 4 100 แกรม #M-4001 (เมย์)  15.00/เล่ม    
        สีโปสเตอร์,สีน้ำ,สีไม้,สีน้ำมัน,สีพลาสเตอร์,สีเทียน
             สีชอล์คน้ำมันระบายน้ำ มาสเตอร์อาร์ต 48 สี  160.00/กล่อง    
             สีชอล์คเพนเทล 12 สี  34.00/กล่อง    
             สีน้ำ 12 สี ตราม้า กล่องแดง แถมพู่กัน  26.00/กล่อง    
             สีสะท้อนแสง 120 ซีซ๊. Kenton คละสี  88.00/ขวด    
             สีสะท้อนแสง 120 ซีซ๊. ฟามิงโก  95.00/ขวด    
             สีเพ้นท์แก้ว DECORFIN 16 ml.#126 สีขาว  81.00/ขวด    
             สีเพ้นท์แก้ว DECORFIN 16 ml.#126 สีดำ  81.00/ขวด    
             สีเพ้นท์แก้ว DECORFIN 16 ml.#126 สีน้ำเงิน  81.00/ขวด    
             สีเพ้นท์แก้ว DECORFIN 16 ml.#126 สีเหลือง  81.00/ขวด    
             สีเพ้นท์แก้ว DECORFIN 16 ml.#126 สีแดง  81.00/ขวด    
             สีเมจิกซอง 24 สี มาสเตอร์อาร์ต  119.00/ซอง    
             สีโปสเตอร์ 120 ซีซ๊. Kenton คละสี  75.00/ขวด    
             สีโปสเตอร์ ซากุระ 1 ออนซ์ #19 แดง  52.00/ขวด    
             สีโปสเตอร์ ซากุระ 1 ออนซ์ #3 เหลือง  52.00/ขวด    
             สีโปสเตอร์ ซากุระ 1 ออนซ์ #38 น้ำเงิน  52.00/ขวด    
             สีโปสเตอร์ชุด มาสเตอร์อาร์ต ชุดจิตรกรน้อยรุ่นพู่กัน  73.00/ชุด    
             สีไม้ 2 หัว 24 สี มาสเตอร์อาร์ต กล่องกระดาษ  65.00/กล่อง    
             สีไม้ยาว 24 สี จระเข้กล่องเหลือง (ALLIGATOR)  105.00/กล่อง    
             สีไม้ยาว 48 สี มาสเตอร์อาร์ต จิตรกรน้อย  189.00/กล่อง    
             สีไม้สั้น 12 สี นานมี #NM-600 (แถมกบเหลา)  17.25/กล่อง    
        อุปกรณ์กีฬา,อุปกรณ์แต่งกาย,ชุดกีฬา
             ตะกร้อ มาราธอน รุ่น แรมโบ้ 1  65.00/ลุก    
             ตาข่ายใส่บอลรวม ไนล่อน ใหญ่ #SP-011  76.00/ผืน    
             ธงชาติ  55.00/ผืน    
             ธงชาติ ขนาด 100*150 ซม.  115.00/ผืน    
             ฟองตาข่าย โพลีสปอนจ์ S#2616 คละสี  4.00/อัน    
             ฟุตซอล GRAND SPORT CYCLONE 3.7 #31680  315.00/ลูก    
             ฟุตซอล MOLTEN #MTSF-FVC 3.5  310.00/ลูก    
             ฟุตบอล MOLTEN #MTSF-CL (ขาว+ดำ+เงิน)  190.00/ลูก    
             ฟุตบอล มิกาซ่า #5 หนังเย็บ PRIMOSA #SP-510W ขาว  350.00/ลูก    
             ฟุตบอล มิกาซ่า #5 หนังเย็บ SAMOVIA#SS-507-B น.ง+ข  350.00/ลูก    
             ฟุตบอล มิกาซ่า #5 หนังเย็บ SAMOVIA#SS-507-R แดง+ข  350.00/ลูก    
             วอลเลย์บอล MOLTEN #V5VC (สลับสีเหลือง,ฟ้า,ขาว)  230.00/ลูก    
             เสื้อกาบบัว เบอร์ L  236.00/ตัว    
             เสื้อกาบบัว เบอร์ S  206.00/ตัว    
             เสื้อกีฬา เบอร์ L  223.00/ตัว    
             เสื้อกีฬา เบอร์ XL  243.00/ชุด    
             ไม้ปิงปอง SHUHUA มีกล่อง  29.00/อัน    
        อุปกรณ์งานลูกเสือ
        เครื่องเย็บกระดาษ,เครื่องเจาะกระดาษ, แผ่นรองตัด
             ลวดยิง T3-10M แม็กซ์  30.50/กล่อง    
             ลวดเย็บ MAX#10 (24 กล่องเล็ก)  148.00/กล่อง    
             ลวดเย็บ MAX#35 (24 กล่องเล็ก)  214.00/กล่อง    
             เครื่องยิงตัวเหล็ก แม็ก #TG-A (ลวด T3-10M)  1,400.00/เครื่อง    
             เครื่องเย็บ DELI#326 ตัวสี ที่มีถอนลวด  78.00/เครื่อง    
             เครื่องเย็บกระดาษ แม๊กซ์ #HD-10D สีเทา (ลวด2ตอน)  154.00/เครื่อง    
             เครื่องเย็บกระดาษ แม๊กซ์ #HD-50 สีเทา (ลวด#3,35)  310.00/เครื่อง    
             เครื่องเย็บกระดาษ M-TEC#306S ตัวสี+ที่ถอนลวด#3#35  99.00/เครื่อง    
             เครื่องเย็บกระดาษ แม็กซ์ HD-10 (เหล็ก) สีเหลือง  72.00/เครื่อง    
             เครื่องเย็บกระดาษ แม็กซ์ HD-10 (เหล็ก) เทา  72.00/เครื่อง    
             เครื่องเย็บเบอร์ 10 MAX (พลาสติก) HD-10  60.00/เครื่อง    
             แผ่นรองตัด เอลเฟ่น 30x22 ซม. A4  75.00/แผ่น    
        แท่นตัดกระดาษ,เหล็กแทงข้อสอบ
        แบบ ปพ. ต่างๆ
             ปพ. 6 มัธยม  12.00/เล่ม    
             ปพ.5 ระดับมัธยม รายวิชา 2 ภาคเรียน  25.00/เล่ม    
             ปพ.5 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  140.00/เล่ม    
             ปพ.6 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล  16.00/เล่ม    
             สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (4 ขวบ)  16.00/เล่ม    
             สมุดเรียกชื่อ-บันทึกพัฒนาการเด็ก (4 ขวบ)  30.00/เล่ม    
        แผ่นซีดีรอม, ซีดี-ดีวีดี สื่อการเรียนการสอน
             ซอฟต์แวร์พัฒนาทักษะ Play to Learn  850.00/ชุด    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 1 เรียนพยัญชนะไทยกับพี่มะตูม  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 10 ประสามสัมผัส  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 11 วันแม่  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 12 บ้าน  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 13 ฝน ฝน ฝน  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 14 ผีเสื้อแสนสวย  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 15 ของเล่นของใช้  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 16 กินอย่างมีคุณค่า  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 17 ผักสดสะอาด  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 18 วิทยาศาสตร์น่ารู้  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 19 โลดสวยด้วยมือเรา  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 2 เรียน A-Z กับพี่มะตูม  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 20 เมืองไทยน่ารัก  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 21 ข้าว  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 22 น้ำ  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 23 ยานพาหนะ  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 24 ฉันรักฤดูหนาว  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 25 วันพ่อ  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 26 ต้นไม้น่ารัก  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 27 ไม้ดอกไม้ประดับ  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 28 วันปีใหม่  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 29 แมงมุม  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 3 คณิตศาสตร์แสนสนุก  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 30 วันเด็ก วันครู  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 31 พลังงาน  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 32 ปลอดภัยไว้ก่อน  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 33 อากาศ  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 34 ตาวิเศษ  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 35 นกน้อย  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 36 กลางวันกลางคืน  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 37 ชุมชนของเรา  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 38 บุคคลที่ควรรู้จัก  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 39 ครอบครัวแสนสุข  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 4 ตัวเรา  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 40 ฤดูร้อน  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 5 หนูน้อยน่ารัก  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 6 สัตว์น่ารัก  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 7 เนื้อ นม ไข่  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 8 กล้วย  200.00/แผ่น    
             สื่อ CAI ปฐมวัย ชุดที่ 9 ผลไม้  200.00/แผ่น    
        แผ่นภาพวันสำคัญ,แผ่นภาพแผนที่,แผ่นภาพอื่นๆ
        แฟ้มหนีบ,แฟ้มห่วง, แฟ้มสันรูด
             สันรูดพลาสติก 7 มิล A4 คละสี 12 สี (12 อัน)  55.00/โหล    
             แฟ้มกระดุม A4 ผิวมัน ไม่มีลาย ORCA (ขาว,คละสี)  9.00/เล่ม    
             แฟ้มสันรูดขนาด 5 มม. คละสี1x12  89.00/แพค    
             แฟ้มห่วงปกสอด 1" ORCA A4#A-995 สีฟ้า  44.50/เล่ม    
             แฟ้มเจาะ 500 แกรม A4 ลิ้นโลหะ (SPV)  5.00/เล่ม    
    หนังสือ


แสดง โดย   แสดงสินค้าทั้งหมด  กลับไปหน้าที่แล้ว ไปหน้าที่:ผู้อำนวยการ


 

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

3 กระทู้ ใน 3 หัวข้อ โดย 4 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: อาวรณ์ แสงงาม
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 37 (มีนาคม 28, 2013, 10:24:17 PM)